20 års erfarenhet
av DODGE
dieselpickuper

 

 

Importgaraget i Hjo ligger i de gamla lokstallarna. En K-märkt byggnad vars exteriör är återställd till sitt gamla utseende

 

Inuti det vackra huset finns en stor utställningshall och en verkstad.

                          Den ljusa verkstaden är helt nybyggd och nyinredd...

 

...med modernaste utrustning, Här en helautomatisk anläggning för tömning, vacuumpumpning och fyllning av köldmedium, olja och spårmedel i klimatanläggningar.

     Analysdator. 
            Ansluts till moderna bilars styrdatorer för felsökning.